Dịch vụ tại Huy Dũng

Dịch vụ tại Huy Dũng 

  • Thay mặt kính iPad 2 ( thay kính cảm ứng )
  • Thay mặt kính ipad 3 /4 ( thay kính cảm ứng )
  • Thay mặt kính iPad Mini 1/ Mini 2 / Mini 3 ( thay kính cảm ứng )
  • Thay mặt kính iPad Air / Air 2 ( Thay kính iPad )
  • thay mặt kính iPad Pro ( Thay kính iPad )
Advertisements